Hypnose skaper forandring

Hva er hypnose egentlig?

Det kan virke surrealistisk og det er ikke heller helt lett å forstå. Det kan ikke sammenliknes med det å være vaken og ikke heller å være sovende. Det er en type transe, der det blir arbeidet med underbevisstheten. Hypnose er eldgammel som behandlingsform, men først omkring år 2000 ble den anerkjent som behandlingsform i Danmark. I dag brukes den som en form for terapi.

I dag guider hypnotisøren pasienten inn i transetilstand, og heretter kan man komme i kontakt med underbevisstheten og arbeide på att regulere en persons handlinger i bestemte situasjoner. De naturlige tankene blir påvirket av hypnotisøren, og på den måde kan man endre uønskete følelser eller handlinger man har i konkrete situasjoner. Atferdsproblemer eller psykologiske problemer kan for eksempel løses med hypnose. Det gjelder saker som røykeslutt, fobier for insekter, vann, eksamensskrekk, vekttap, neglebiten, redd for å gå i konflikt eller søvnproblemer.

Før man begynner å gå til profesjonell hypnose der kan ha innvirkning på fysiske forhold, må man være hundre prosent sikker på att det ikke er for å løse organiske problemer som en doktor kunne have gitt rett hjelp, for eksempel som migrene eller impotens. Her er det altså ikke fysiske vanskeligheter som hypnosen kan hjelpe på, men derimot psykologiske innvirkninger. Lista over greier hypnosen kan hjelpe til er lang. Men for å hypnosen virker best skal man være innstillet på å ville endre seg og virkelig tro på att det kan til. Akkurat som når en alkoholiker innrømmer att alkoholen er ett løsbart problem, før han kvitter drikkingen.

På samme tid skal man forberede sig på, att hypnose går dypt ned i underbevisstheten, og det kan kanskje ta opp traumer fra barndommen man i dag har glemt bort. Man kan derfor bli lei sig, og man må derfor mentalt gjøre seg klar på att hypnoseterapien kan ha den effekten på en. Når hypnosen er ferdig er det helt vanlig å kunne huske alt hva som hende og hva som ble sagt under hypnosen. Dette betyr også, att du hele tiden har muligheten for å si ifra og stoppe hypnosen når den er i gang. Men utover hypnosen er en behandlingsform hvor det blir endret på atferdsmønstre, så er det også noe vi alle kjenner til fra hverdagen. Når vi dagdrømmer, når vi ser ut i lufta og glemmer alt om tid og sted er det også tale om hypnose.